Billede2

Indsamlingen til Hjerteforeningen og hjertestarter til vores område i Pedersdal Grundejerforening er nu slut – og med et megaflot resultat. 

Vi indsamlede i alt 38.800 kr. via 26 digitale og 5 fysiske ruter. 

Det betyder, at vi i stedet for 1 hjertestarter nu har indsamlet til 2 hjertestartere! Det er så godt gået!

Bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening siger TUSIND TAK til alle jer, der har doneret, delt og brugt tid på at sikre, at hjertestarterne kom i hus. Det var ikke lykkedes uden så flot en fælles indsats. Ekstra tak til Marianne, Pia, Kirsten, Jane, Ruth, Flemming og Louise for at bruge jeres søndag på den fysiske indsamling, hvor der blev gået omkring 75.000 skridt på de godt 3 timer indsamlingen varede. 

Den ene hjertestarter vil blive placeret ved bogskabet på Trevlekronevej. Vi vender tilbage med info om placeringen af den anden, når vi har fundet et godt sted.

Der vil lidt senere blive afholdt kursus for interesserede i betjening af hjertestarter, så vi kan mobilisere nogle hjerteløbere, hvilket kan foregå på cykel, i bil eller løb, mere herom senere.

Pedersdal Grundejerforening indkøber standere til hjertestarterne, sørger for tilslutning til el m.v.

Billede1