Pedersdal Grundejerforening

TopLogo

Trafikforvirring: 2 minus 1 er svært for bilister

En meget stor del af bilisterne bruger de mange ’2 minus 1-veje’ forkert. Det kan være svært at acceptere, at man ikke skal holde til højre. Se her, hvordan du skal køre rigtigt på de smalle veje.

Korrekt når 2 biler skal passere hinanden

Vejen er meget smal, der er brede, stiplede linjer i begge sider, og du er alene på vejen. Hvordan vil du fortsætte?
Sådan kunne et spørgsmål i køreuddannelsens teoriprøve i teorien lyde. Halvdelen af danske bilister ville svare forkert, eller ikke gøre det korrekt ved en praktisk køreprøve.
Rigtig mange kører forkert på de stadig mere udbredte 2 minus 1-veje. Det er en vejtype, som typisk ligger i landområder eller går gennem små byer, og hvor kørebanen er indsnævret med brede, stiplede linjer. Kun én bil er der plads til mellem striberne.

Dumpet! Denne kørsel ville i hvert fald ikke give ros hos en motorsagkyndig, men en stor del af bilisterne placerer sig på den forkerte side af stregen.

Hvad er 2 minus 1?
På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger, og vejtypen bruges derfor kun på veje med begrænset trafik, og hvor hastigheden er lav. Fartgrænsen vil ligge mellem 30 og 60 km/t.

Halvdelen gør det forkert
Motors optælling på tre 2 minus 1-veje indikerer, at seks ud af ti bilister ikke gør det, som er hensigten.

Bestået! Føreren her har placeret sig rigtigt- mellem striberne.

Kør midt på vejen!
Hvad der er det rigtige, har Vejdirektoratet en forklaring på: Kør midt på vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister.
– Sæt farten lidt ned, træk ind på midten af vejen og hold ekstra øje med modkørende og bløde trafikanter, når man kommer til en to minus en-vej.

                                  Ikke bestået.                                           Bestået                                                          Bestået

Det er kun, når der kommer modkørende biler, at man – med forsigtighed – kan trække ind over den brede stribe.
Det kan virke naturstridigt ikke at holde helt til højre, men arealet på ydersiderne af striberne er forbeholdt fodgængere og cyklister, kører du ikke korrekt, kan du risikere at “klippe” gående og cyklister der kommer fra en sidevej. Og så er hensigten med designet med den smalle bane netop intuitivt at få farten ned.

Se hvordan det skal gøres i videoen herunder:
Hvad er 2-minus-1-veje?

Nyheder

Nyhedsbrev Sydfalster Turist- & Erhvervsforening

Nyhedsbrev Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. Uge 42. Efter Coronavirus har sluppet sit tag, er vi nu klar til efterårets aktiviteter. I første omgang vil vi skrive om uge 42.Vi har søgt og fået midler fra Guldborgsund Kommunes Corona pulje.Nogle af disse...

Hjerteredder kursus den 17/10-2021

Hjerteredderkursus 17/10-2021 klokken 11:30 Så bliver der afholdt det første hjertestarterkursus i Pedersdal grundejerforening.Kurset bliver afholdt ved hjertestarteren på Trevlekronevej 2A – Selve kurset tager ½ time men der vil også være tid til spørgsmål og...

Trappen op til det store fugletårn er taget ned

Trappen op til det store fugletårn er taget ned pga. råd. Vi har kontaktet Kommunen om hvornår der bliver opsat ny trappe. De svarer, at det først bliver en gang i 2022, da de ikke har penge til det, da renovering af P pladsen er blevet væsenligt dyrere, bl.a. på...