28. maj 2019

Kære medlemmer, som lovet på sidste generalforsamling ville bestyrelsen sørge for en prøveudlægning af DUSTEX støvbinder på Trevlekronevej.
Det er netop lagt på i dag af entreprenør, som arbejder meget med brug af DUSTEX.

VI vil meget gerne høre jeres mening / erfaring, god som mindre god, gå blot ind på vores hjemmeside under Kontakt/ Kontakt til Pedersdal Grundejerforening og giv din mening til kende, vi håber herigennem, at kunne få et godt beslutningsgrundlag for information på Generalforsamlingen den 10. august på Restaurant Oldfruen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efter Generalforsamlingen 11. august var der indlæg om Sydfalster Turist-/og Erhvervsforening (STEF), som gør et stort stykke arbejde for vores område. 

Desværre mangler der hænder/midler, til at udvikle nyt. Hvis alle grundejere meldte sig ind i STEF for 150 kr. om året, ville det være muligt, at ansætte en medarbejder og Guldborgsund Kommune ville så også give tilskud.
Du kan læse hele indlægget, hvis du trykker på sidste nyt her på siden.

Så derfor BLIV MEDLEM AF STEF på nedenstående blanket: https://marielyst.dk/indmeldelsesblanket/

PEDERSDALS HISTORIESidste Nyt Logo Med Blyant

Omkring år 1520 blev øen Bøtø, som dengang var en ø beboet af indforskrevne hollændere. De opførte flere gårde i Bøtø by og dyrkede jorden i fællesskab. Den sydligste var Søndervang som siden brændte. Derefter kom Wiesesminde, Ødegaard og Skovlyst.
Nordpå flyttede Nørrevang, der nu er hotel og Marielyst, der fik sit navn efter stormfloden den 13. november 1872, som i dag er pensionisthøjskole.

Marielyst, som blev optakten til hele det store rekreative ferieområde på Sydfalster, var det første hotel og gav navn til så at sige hele badestranden langs Østersøen. Ved udflytningen af Bøtø-gårdene blev Wiesesminde mejerigård. Den ejedes i over halvtreds år indtil 1903 af familien Wiese. Den næste ejer var en gårdejer Ellehave, som i 1911 delte jorden i to dele og byggede Pedersdal til en søn og en anden søn fik Wiesesminde.

Pedersdals første ejer hed Lauritz Ellehave, der fik 70 tønder land at regere med. Træværket til gårdens udbygninger kom fra en gammel lade på Wiesesminde. Det har aldrig været fedt at være bonde på Bøtø. Gårdene skiftede tit ejere. Der har også været mange ejere af ”Pedersdal” op igennem 1920'erne.

Udstykningen af gården Pedersdals jorder påbegyndtes først i tresserne. I servitutterne var blandt andet anført pligt til at være medlem af en grundejerforening. Det var årsagen til, at grundejerforeningen Pedersdal blev stiftet den 19. oktober 1972.

Da den stiftende generalforsamling afholdtes, var der kun udstykket 62 af de nuværende 642 grunde. Der var seks fremmødte grundejere, som formentlig alle må være indvalgt i bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vej-, kloak-, vand-, trafik-, miljø- og naturspørgsmål, samt kontakt til offentlige myndigheder.

Foreningen informerer medlemmerne via foreningens hjemmeside www.pgf.dk.

Det er ligeledes foreningens formål at udøve den påtaleret, der er ifølge vedtægterne og de tinglyste deklarationer der er gældende for foreningen.

"Vil du vide mere kan du under ”Historier” kan du læse mere om "Historien om gården Pedersdal".

 Til nye medlemmer vil Bestyrelsen byde jer rigtig hjertelig velkommen i Pedersdal Grundejerforening. Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus.

 Vi vil samtidig opfordre jer til, at læse ”Velkommen til Pedersdal Grundejerforening” under fanen Bestyrelsen - Medlemsinformation."