19/04/2024

VAND PÅ MANGE GRUNDE PÅ MARIELYST

Til medlemmer af PGF

Vi har i den sidste tid konstateret flere ulovlige tilslutninger til regnvandsbrønde, med pumpe fra egen grund til regnvandsbrønd i rabatten. Dette medfører tilsanding af regnvandsbrønde, hvorefter Guldborgsund Forsyning skal ud og spule brøndene.

Bestyrelsen skal hermed slå fast, at det er ulovligt og vil medføre en anmeldelse til Guldborgsund Kommune, Center for Natur og Miljø og Guldborgsund Forsyning, hvorefter opkrævning vil blive sendt til den enkelte grundejer.

Det er nok en hændelse vi kommer til at se mere til i fremtiden, så derfor er der kun et at gøre, nemlig at vise rettidig omhu og få drænet sin grund af en professionel fagmand. Kan du ikke dræne pga meget vand, kan du kontakte en kloakmester og få hjælp af ham.

KONKLUSION

Dræn lægges bedst hele vejen rundt om huset og leder vandet til kloakken.
Prisen for etablering af omfangsdræn varierer afhængigt af arbejdets omfang og kan koste ca. mellem 30.000 – 35.000 kr. for en grund. Vi har kontaktet aut. kloakmester Søren Boesen for ca. pris. Du kan træffe ham på tlf. nr. 2448 0387.

Det er vigtigt at det er en autoriseret kloakmester som udfører arbejdet, da forsikringen kun dækker skader forårsaget af autoriserede fagfolk.

Du må godt grave renden selv, husk rette hældning hele vejen, ellers virker det ikke rigtigt, du må ikke selv lægge drænet og etablere brønde til din kloak, der skal Du have fat i en autoriseret kloakmester. Han sørger for, at drænet bliver lagt med den korrekt hældning og at både sandfangsbrønd og pumpebrønd placeres så optimalt som muligt.

Bliver drænet ikke lagt med den korrekte hældning, så vandet kan løbe videre til brøndene, bliver drænrørene bare fyldt med vand, der ikke kan løbe fra via brøndene. Når de er fyldte, vil de ikke længere have nogen effekt.
Etablering af omfangsdræn kan være berettiget til håndværkerfradrag, men det er vigtigt at følge skattenministeriets krav og regler.

Kilde: Bolius m.v.

Seneste nyheder