PERSONDATAPOLITIK FOR PEDERSDAL GRUNDEJERFORENING

Pedersdal Grundejerforening (herefter kaldet PGF) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af PGF, og de services der tilbydes, og PGF tilstræber, at du føler dig tryg ved PGF’s behandling af dine personoplysninger. PGF behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til PGF deles med Databehandler Internet 123 og Webmaster John Holm.

1. Hvornår indsamler og anvender Pedersdal Grundejerforening dine personoplysninger

PGF indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af PGF, eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Når du tilmelder dig som medlem af PGF eller ønsker at gøre brug af PGF, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af PGF, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. De relevante data vil ikke blive givet videre til 3. hånd. Medlemmers personoplysninger vil ikke ligge tilgængelig på PGF’s hjemmeside.
  3. Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlig foreningsinformation samt for at kunne modtage relevant information til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler PGF, via Databehandler Internet 123, Webmaster John Holm og Nets, alene nødvendige oplysninger om dig, som ejendomsnummer, navn, hjemadresse, sommerhusadresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Bestyrelsens medlemmer vil dog have sine personlige oplysninger, så som billede, e-mailadresse, sommerhusadresse, og telefon nr. offentligt på PGF’s hjemmeside, dette giver det enkelte bestyrelsesmedlem samtykke til ved indtrædelse i bestyrelsen.

De billeder der lægges ud på PGF’s Face Book side og PGF’s Hjemmeside betragtes som situationsbilleder og det er derfor foreningens politik, at sådanne billeder vil blive offentliggjort uden indhentelse af tilladelse. Et medlem kan til en hver tid anmode om, at få et sådan situationsbillede slettet.

2. Hvornår videregiver Pedersdal Grundejerforening dine personoplysninger

PGF kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der omhandler dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • PGF’s bestyrelse for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab eller yde dig, tjenester/support, svar på forespørgsler (inklusiv når dette relaterer sig til medlemsaktiviteter), herunder kontakt til kriseramte medlemmer.
  • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af PGF, Databehandler Internet 123, Webmaster John Holm, Nets og relevante ejendomsmæglere.

eller

  • ​hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for eksempel i forbindelse med tyveri el. lign. eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos PGF.

3. Hvordan beskytter Pedersdal Grundejerforening dine personoplysninger

PGF har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, eller går tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. PGF’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret i samarbejde med Databehandler Internet 123, Webmaster John Holm og Nets for, at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og PGF kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå PGF’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som PGF behandler om dig, kan du rette henvendelse til post2@pgf.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger PGF behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode PGF om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af PGF er betinget af, at du afgiver og opdaterer de på Foreningens hjemmeside påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Pedersdal Grundejerforening dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos PGF gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af PGF, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt Databehandler Internet 123, Webmaster John Holm og Nets af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholdes disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Pedersdal Grundejerforening ændrer denne persondatapolitik

PGF opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik i samarbejde med Databehandler Internet 123, Webmaster John Holm og Nets for at sikre, at præsentere dig for så præcis information som muligt, samt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Dette medfører, at PGF løbende vil opdatere og denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver PGF dig besked via e-mail eller foreningens hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik vi være til rådighed på hjemmesiden.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Med venlig hilsen,

Pedersdal Grundejerforening