Kommuneplan 2023-2035

Kommuneplan 2023-2035

12/08/2023

Giv dit input til Kommuneplan 2023-2035

HVAD ER EN KOMMUNEPLAN

Alle kommuner skal have en kommuneplan. Det er i kommuneplanen, at byrådets visioner bliver omsat til fysisk planlægning. Kommuneplanen er derfor et vigtigt redskab til at skabe og fastholde en attraktiv og bæredygtig kommune – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Kommuneplanen fastlægger den overordnede planlægning for hele kommunen og de principper, der gælder for kommunens fysiske planlægning. Den giver overblik og sikrer sammenhæng i byudvikling og arealanvendelse. Det er her, de forskellige interesser bliver afvejet over for hinanden, herunder f.eks. erhvervsudvikling og naturinteresser, byudvikling og landdistriktsudvikling, arealinteresser i det åbne land og hensynet til grundvandet mv.

Kommuneplanen fastlægger rammerne for udviklingen i kommunen i de næste 12 år.
Afsættet for kommuneplanen er de muligheder og udfordringer, vi står over for i Guldborgsund Kommune. Forud for kommuneplanen hr byrådet vedtaget en Planstrategi2022. Se mere om den strategiske retning som byrådet har fastlagt og planstrategien her

Seneste nyheder