Visninger: 24

Det er en MEGET, MEGET DÅRLIG IDÉ, at afbrænde grenaffald o.l., når omgivelserne, såvel over som under jordoverfladen, er ekstremt tørre!

TAG HENSYN TIL ALLE I DINE OMGIVELSER!!

Read more
Visninger: 28

Indkaldelse til generalforsamling
lørdag den 14. August 2021 kl. 10:00
på Oldfruen, Marielyst Strandvej 25A, 4873 Væggerløse.

Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 9:00.

Read more
Visninger: 21

På grund af indvielse af hjertestarter, er Trevlekronevej spærret for gennemkørsel fra Bøtø Ringvej, lørdag den 17/7 fra kl. 11 - 16

Du kan i stedet for køre af Tjærenellikevej, Tornbladvej og Tobaksvej og komme ud på Trevlekronevej igen.

 

Visninger: 34

kameraReglerne gælder for virksomheder, offentlige meddelelser og private aktører med særlig tilladelse til at forudsige tv-overvågning, som har kameraer, der film og område, som benyttes til almindelig færdsel.
Det betyder, at du har frem til den 1. september 2021 til at registrere allerede opsatte kameraer, og for kameraer, der er sat på efter 1. juli skal registreringen ske inden 14 dage efter opsættelsen. Altså:
• Tv-overvågning opsat inden den 1. juli 2021 skal være registreret senest den 1. september 2021.
• Tv-overvågning opsat efter den 1. juli 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Read more
Visninger: 74

find

Download:   Bilag til sommerhusejere juni 2021

REFA ville gerne have givet jer information om folketingets krav om indsamling af 9 affaldsfraktioner i sommerhusområderne, men på nuværende tidspunkt er beslutningen om håndtering i Guldborgsund og Lolland Kommuner ikke truffet. Så snart det er besluttet, vil vi gerne i dialog med grundejerforeningerne.

Read more
Visninger: 67

PEDERSDAL GRUNDEJERFORENING SAMLER IND FORDI
DER ER INGEN HJERTESTARTER I VORES OMRÅDE. SOMMERHUSOMRÅDET HAR 600 HUSE OG AREALET ER STORT.

Følg indsamligen på dette Links

Hjælp os med at få en hjertestarter opsat centralt og vær med til at redde liv.

PGF serverer morgenbrød før indsamling og forfriskninger efter indsamlingen.

 52aa9887cc704097831afd6426058ce1markensolnedgang.jpg

 

Visninger: 61

vejAnlægsarbejdet i gang - ændres til såkaldt 2 minus 1-vej.  

 Den sydlige del af Bøtø Ringvej bliver i fremtiden og såkaldt 2 minus 1-vej, som mand jeg forvejen kender det fra eksempelvis Bøtøvej tættere ved stranden.

Read more
Visninger: 199
  1. Marts 2021

Skærmbillede Kære grundejere, bestyrelsen vil ønske jer alle en rigtig god påske, med masser af afslapning inde, som ude. Husk nu at passe på hinanden og andre i disse coronatider, sprit af, hold afstand, overhold forsamlingspåbud, så skal det nok gå altsammen.

Der er til orientering oprettet Covid 19 kvik testcenter (Falck) i det gamle Fakta ved Velkomstcentret i Marielyst.

Vores veje (de større og gennemgående) har lige fået lagt et ekstra slidlag på, så de er nemmere at vedligeholde for Vejformand Jørgen Brønlund. Efter påske kommer der perlesten på alle vejene også stikveje. Efter prøvelægning på Trevlekronevej ser det ud til at holde rigtig fint, selv uden et første slidlag.

Bestyrelsen forventer at afholde Generalforsamling lørdag den 11. August, men nærmere information herom senere.

For bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening Gert Gulløv=

Visninger: 145

stef logoNyhedsbrev Sydfalster Turist- & Erhvervsforening.

Vil du styrke dit netværk på Marielyst?
Har du tid og lyst til at udvide dit netværk på Marielyst og vil du give os en hjælpende hånd?

Som du sikkert har lagt mærke til, sørger vi for flagning på Marielyst Strandvej ved højtider og ved specielle mærkedage (aktiviteter m.v.). Vi mangler til den kommende flagsæson en person, som kunne tænke sig at være med til at tage flagene ned. Vi er 4 på flagholdet, 2 til at sætte flagene op, og 2 til at tage dem ned. Det vil være praktisk, hvis du er bosiddende på Marielyst, eller har sommerhus her – måske du er efterlønner/pensionist, og synes det ville være hyggeligt at være med til at flage og få frisk luft. Pt. er der en kvinde og en mand der sætter flag op, og et ægtepar der sammen tager flagene ned.

Read more
Visninger: 125

oopsDer er desværre udleveret sedler til opsynsmand med forkert måned påtrykt, der er på nogle skrevet december 2021, det skulle selvfølgeligheder været januar 2021, den er enten klæbet op, eller lagt i postkassen.

Vi beklager ulejligheden og håber I kan bære over med os.

 

 De bedste hilsner fra

Bestyrelsen=

Visninger: 81

corona

Kære Grundejere,

Først vil Bestyrelsen ønske alle medlemmer et godt nytår, selv på trods af Corona, vi håber alle, at der nu er lys foran os i tunnelen. Vi har i bestyrelsen igennem året kørt på lavere blus end normalt. Til orientering er der ikke kommet forslag/input, som der var mulighed for, grundet aflysningen af vores Generalforsamling af hensyn til Corona.
READ MORE

Visninger: 244

digetEn årelang uenighed mellem Det Falsterske Digelag og Guldborgsund Kommune er nu slut. Søndag indgik parterne en aftale om, hvordan offentligheden kan færdes på diget fremover.

 Søndag aften sluttede en mangeårig uenighed mellem Guldborgsund Kommune og Det Falsterske Digelag. Parterne indgik en aftale, der redegør for, hvordan offentligheden nu kan færdes på Det Falsterske Dige i rekreativt øjemed.

Read more
Visninger: 150

På naturens præmisser
frøRapporten er en opsamling af input fra skovgæster, skovens naboer og repræsentanter fra natur- og turismeaktører i området omkring Bøtøskoven, samt fra en afsluttende ideworkshop med deltagelse af interessenter fra erhverv og interesseorganisationer.

Brugerundersøgelsen viser, at de fleste af skovens gæster har bopæl på Sjælland og er i området på grund af ophold i feriehus – enten fordi de ejer det og nærmest er lokale, eller fordi de er på ferieophold. For både de tyske og danske gæste gælder, at den faste adresse er i eller i nær omegn af storbyerne København og Berlin, så de til hverdag er langt fra den uberørte natur, som findes i Bøtøskoven.

Download PDF:  https://pgf.dk/images/Btskoven_FINAL_DK_LOW.pdf

Read more
Visninger: 50

refleks testI den mørke tid kan vi  hjælpe hinanden, ved at blive synlige, når vi går på vejen. En stor andel af ulykkerne med fodgængere sker, fordi bilisten ikke har set fodgængeren.
H
vis du går i mørkt tøj på en mørk vej, er du stort set umulig at se for bilisten, før det kan være for sent.

Tøj i pangfarver eller en refleksvest er en god idé både til fods, når hunden skal luftes og på løbeturen.
Det samme gælder naturligvis også, hvis du cykler, og husk godt lys for og bag.

Så er du meget lettere at kan se.

Visninger: 30

sankt hans 1024x555Da der er flere Strand Grundejerforeninger der aflyser Sankt Hans bål på stranden d. 23 juni, er det besluttet at Guldborgsund Kommune ikke kommer d. 24 juni om morgenen og rydder op. Så hvis i vil opfordre jeres medlemmer til ikke at lave bål på stranden vil det være fint. Skulle det ske at der er nogle der alligevel vil havde bål, opfordre vi dem hermed, til at ordne stranden efter sig. Husk bål skal ikke dækkes til med sand, men SLUKKES HELT MED VAND.  

Med venlig hilsen

Ole Jensen
Leder
Entreprenørvirksomheden

Visninger: 27

politi 3
politi 2

Visninger: 17

Kære medlemmer,😎 der er ingen grund til ikke at feste,

bare I husker at overholde afstands-/ og forsamlingsforbuddet og ikke mindst husker at spritte af 😀

For at I kan feste tørskoet, har bestyrelse besluttet at tage imod et godt tilbud, nemlig et:

telt.jpg

Party telt 🎉 🎈

Teltet kan lånes maks. 2 dage, hvorefter det skal afleveres i samme stand og i samme pakker, som du modtog det i. Teltet er 3 x 6 meter.

Teltet kan reserveres i god til hos Jørgen Brønlund, Trifoliumvej 29, 4873 Væggerløse, på telefon 21 73 30 29

Visninger: 35

Bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening har på bestyrelsesmøde den 23. maj 2020,
med baggrund i Covid-19 pandemien, besluttet af udsætte den ordinær generalforsamling for Pedersdal Grundejerforening for 2020 til 2021.

Når der foreligger endelige retningslinje fra regeringen, og det betegnes som generelt sikkert igen at være over 100 forsamlet, fastsættes en dato og indkaldelse udsendes 30 dage før den fastsatte dato. 

Bestyrelsen prioriter sikkerheden for vores medlemmer højest.

Har i spørgsmål eller andet der under normale omstændigheder ville have været behandlet på vores Generalforsamling, og som i mener ikke kan udsættes er i altid velkommen til at kontakte os på mail post2@pgf.dk

Forslag til førstkommende generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen via mail på post2@pgf.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Visninger: 22

Nyhedsbrev af 10.06.2020

Følgende punkter:
Udsættelse af ordinær Generalforsamling den 8. august 2020
Digelaget
Bøtøskoven
Trampesti 
Offentlig bus
Stolt Henriks vej
Solcelle anlæg
Vejene
Hjertestarter
Formandsskabet i Strand Grundejerforeningerne og Kommunen
Nabohjælp
Partytelt
Bogskab

Visninger: 270

NY APP FOREBYGGER INDBRUD

Nabohjælp er en af de mest effektive metoder til at undgå indbrud. Faktisk så effektiv, at det forebygger op mod hvert fjerde indbrud.

Med Nabohjælps nye, gratis app er det blevet endnu nemmere at være nabohjælper.

  • Du får mulighed for at se, hvem i nabolaget, der er med i Nabohjælp
    • Du kan arrangere feriehjælp med betroede naboer
    • Du kan skrive, læse og kommentere advarsler i dit

Ny Nabohjælp-app anbefales af politiet Ny Nabohjælp-app anbefales af politiet

Read more
Visninger: 77

INDKALDELSE AF FORSLAG & IDÉER SOLCELLEPARK VED BØTØ
IDÉOPLÆG HØRINGSFRIST TORSDAG D. 7. MAJ 2020
SOLCELLER I GULDBORGSUND KOMMUMNE

solceller

IDEOPLÆG - SOLCELLEPARK (download PDF-Format)

Visninger: 274

Guldborgsund Kommune taler med 2 tunger

Skrivelse til Folketidende og Guldborgsund Kommune 

I Guldborgsund Kommuneś budgetaftale 2020 er der fundet 24,5 mio kr. i tidligere anlægsramme og budget, som Guldborgsund Kommunes byråd og økonomiudvalg  har godkendt, stik imod egne mål som slet ikke var budgetterede for 2020

Read more
Visninger: 326

 Velkommen til Pedersdal’s bytte/bogskab og informationsskab

Så har bytte/bogskabet fået sin ilddåb og efter et par måneders brug, kan vi se at det er blevet flittigt brugt. Der er sågar sat ekstra hylder op. Vores “bibliotekar” er yderst tilfreds med udlånet og udtaler : “Medlemmerne i PGF er da nogle rigtige læseheste, som forstår at slappe af med en god bog i sommerhuset”  

Read more
Visninger: 14

Genbrug

 

“Genbrugspladsen har lukket indtil 29. marts 2020 p.g.a. Corona epidemi, om det bliver forlænget, kan du holde dig orienteret om følgende link:

 

SE MERE HER

 

 

book

 

 

 

Visninger: 309

Kære gæster, sommerhusejere mm.

Velkommen til vores smukke område. Det er en tradition for mange at holde påskeferie i Marielystområdet, og for mange sommerhusejere betyder påsken begyndelsen på en lang sommersæson.
Men det er også velkommen til et ganske andet sommerområde på grund af covid-19-epidemien.

Read more