Visninger: 582

I anledningen af, at Den Danske Naturfond har erhvervet Bøtø Plantage og i samarbejde med Guldborgsund Kommune nu igangsætter et større naturgenopretningsprojekt, var interessenter inviteret til reception, søndag 26/3.
Lauritz B. Holm-Nielsen, Formand for Den Danske Naturfond og John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune bød velkommen og præsenterede naturgenopretningsprojektet.

John Brædder takkede specielt Anita Pedersen, Frederiks Cordes og Flemming Jantzen, som havde været en uvurderlig drivkraft bag projektet. Herefter var der en kort guidet rundtur i igennem skoven.

Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flere af de sjældne arter i den danske natur. Et storstilet projekt til 15 mio. kr. skal omdanne området til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste. Det er bl.a. havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som f.eks. sort ildfugl, der skal have bedre levesteder. Samtidigt planlægges der publikumsfaciliteter i området som markerede ruter, infotavler, udsigtstårne mv.

Herunder billeder af hovedaktørerne for projektet og tegning over det berørte område.

skov

skov1