Visninger: 715

Generalforsamling 12/8– 2017 kl. 10:00
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Lørdag den 12. August 2017, kl. 10:00 på Marielyst Kro, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse.
Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 09:30

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  1. Bestyrelsens beretning for 2016/2017.
  1. Regnskabsberetning - forelæggelse af revideret regnskab for 2016 af kasserer. Se side 2
  1. Indkomne forslag (ingen indkomne).

Indstilling fra bestyrelsen vedr. vedligeholdelse af Sølvpoppelvej (asfaltstykke). Se side 3.

  1. Forelæggelse af budget for 2018.
  1. Fastsættelse af kontingent.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7a) Valg af kasserer.

                 7b) Valg af medlemmer

På valg er: Gert Gulløv, Hans Erik Trolle, Jørn Boesen, Henriette Mikkelsen (– alle modtager genvalg)

  1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Ann Charlotte Glæsel Bentzon og Pernille Heegaard (-Pernille modtager genvalg)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er: Flemming Mikkelsen & Flemming Knudsen. (- Flemming Mikkelsen modtager genvalg, mgl. tilbagemelding fra Flemming Knudsen)

  1. Eventuelt

Besøg fra Guldborgsund Kommune v/Frederik Cordes, leder af Natur.

 

Med venlig hilsen

Michael Munk - Formand