Visninger: 949

Det er sommer og Bøtøskoven er klar til at tage imod de besøgende. "Vi har fået lavet skoven klar til turisterne", udtaler Leder af Natur Frederik Cordes. Der er blevet sat borde og bænke sæt op, ligesom vi har fået sat stipæle op og markeret ruter rundt i skoven.
Der er indtil videre lavet to ruter på hhv. 2,5 km og  5,0 km. Vi har også fået udarbejdet en midlertidig folder, som kort forklarer om naturgenopretningsprojektet på dansk, engelsk og tysk samt viser ruterne.

Folderen er blevet opsat i folderkasser ved indgangen til skoven, og den kan også hentes ned via kommunens hjemmeside. Kortet kan tillige hentes ned via QR kode, som er opsat på informationsskiltene ved indgangene.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er midlertidige tiltag. Vi er slet ikke færdige endnu med at gøre skoven mere publikumsvenlig, tilføjer Frederik Cordes. Sammen med den nedsatte følgegruppe for projektet arbejder vi på at få udarbejdet en friluftsplan. Vi er derfor stadig lydhøre for gode forslag og ideer til publikumsfaciliteter. Følgegruppen består af repræsentanter fra de lokale grønne foreninger, turistforeningen og grundejerforeningerne Pedersdal og Marielyst.

I forsommeren er der blevet sat 12 køer ud - af typen Skotsk Højlandskvæg i den sydlige indhegning. De går nu og laver naturpleje i området. Vi anbefaler en sikkerhedsafstand på min. 50 meter, ligesom man ikke må gå mellem dyrene. Det er tillige vigtigt, at man altid har sin hund i snor når man gæster området.

Hent folderen og læs mere om projektet på www.guldborgsund.dk/bøtøplantage eller på www.ddnf.dk 

Faktaboks

Den nordlige del af Bøtøplantage, også kaldet Bøtøskoven, blev i marts 2017 købt af Den Danske Naturfond. Guldborgsund Kommune står fremadrettet for den daglige drift og pleje af området. Bøtøskoven er på 153 ha og er bemærkelsesværdig for flere arter af sommerfugle, der kun findes her og ikke andre steder i Danmark. Skoven gennemgår i løbet af 2017 en forvandling fra intensiv produktionsskov til en lysåben græsningsskov. Det meste af skoven vil blive hegnet ind, og der vil blive udsat kvæg samt vilde heste.

 Pga. ferie skal evt. spørgsmål rettes til Kit Palmkvist kph@guldborgsund.dk

Skov