Visninger: 772

Lovligt at cykle på diget

Guldborgsund Kommune har truffet afgørelse om nyt reglement. I medfør af dette er det muligt at cykle på digekronen. HUSK at vise hensyn til andre gæster på diget.

Kommunen er af Kystdirektoratet blevet oplyst, at Guldborgsund Kommunes afgørelse ikke kan påklages.

Det Falsterske Digelag er ikke enige i Guldborgsund Kommunes afgørelse, idet Digelaget mener at sagen kan påklages - og har påklaget kommunens afgørelse. Digelaget mener, at deres klage har opsættende virkning - det vil sige at det nye reglement - ikke gælder førend der er truffet en afgørelse i klagenævnet.

Miljø- og fødevareklagenævnet har ikke truffet nogen afgørelsen opsættende virkning.

På den baggrund er det Guldborgsund Kommunes afgørelse og vurdering, at det er lovligt at cykle på diget.

Guldborgsund Kommune vil informere herom, når der foreligger en afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet.

På grundlag af ovenstående afgørelse fra Guldborgsund Kommune, er Pedersdal Grundejerforening enig i, at det indtil der foreligger en evt. afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet kan cykles på diget.