Visninger: 121

digetEn årelang uenighed mellem Det Falsterske Digelag og Guldborgsund Kommune er nu slut. Søndag indgik parterne en aftale om, hvordan offentligheden kan færdes på diget fremover.

 Søndag aften sluttede en mangeårig uenighed mellem Guldborgsund Kommune og Det Falsterske Digelag. Parterne indgik en aftale, der redegør for, hvordan offentligheden nu kan færdes på Det Falsterske Dige i rekreativt øjemed.

 I oktober i år indledte kommunen og digelaget nye forhandlinger om en løsning på den strid, der har verseret i flere årtier om offentlighedens færdsel på diget. Aftalen betyder således også, at den retssag, som digelaget havde rejst mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune, og som var blevet udskudt, nu endeligt lægges ned.

Borgmester John Brædder er glad for, at det lykkedes at nå til enighed, og for ham bekræfter aftalen det gode samarbejde, der nu er kommet i stand.

”Jeg er meget tilfreds med aftalen, og vi har haft nogle gode drøftelser og forhandlinger, hvor alle har vist interesse i det gode samarbejde nu og i fremtiden. Med aftalen slår vi en endelig streg over fortidens uenigheder, og det kommer alle borgere til gavn,” siger han.

”Diget har en vigtig funktion som kystbeskyttelse, og det skal der ikke røres ved. Samtidig strækker diget sig over 17 naturskønne kilometer langs Falsters østkyst, og det har en stor værdi for borgerne og vores turister, at man kan færdes og opleve naturen på helt tæt hold. Med aftalen har vi sikret både kystbeskyttelsen og det rekreative formål, og det må siges at være en milepæl,” siger John Brædder.

Også formanden for Det Falsterske Digelags bestyrelse, Søren Bjerregaard, er glad for, at samarbejdet med kommunen har ført til en skriftlig aftale, som begge parter får noget ud af. For aftalen indebærer, at det fortsat er digelaget, der står for vedligeholdelsen af selve diget og for kystbeskyttelsesdelen, mens det er Guldborgsund Kommune, der får ansvaret for den rekreative færdsel på selve digekronen.

”I fremtiden skal digelaget tage sig af det, som er vores egentlige opgave, nemlig kystbeskyttelse af de bagvedliggende ejendomme, og kommunen tager sig færdslen på diget i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Kommunen vil med anlæg på digekronen sikre, at diget i fremtiden kan tåle øget færdsel, og jeg er sikker på, at kommunen vil sikre, at færdslen vil ske uden fare for kystbeskyttelsen,” siger Søren Bjerregaard.