Visninger: 61

vejAnlægsarbejdet i gang - ændres til såkaldt 2 minus 1-vej.  

 Den sydlige del af Bøtø Ringvej bliver i fremtiden og såkaldt 2 minus 1-vej, som mand jeg forvejen kender det fra eksempelvis Bøtøvej tættere ved stranden.

Også flere af forbindelsesvejene i området som eksempelvis Wiesesmindevej og Lupinvej er lavet om til 2 minus 1-veje med én kørebane og bred, afmærket vejkant i begge sider.

På Bøtø Ringvej er der 60 kilometer fartbegrænsning. Mænd vil gerne have ned og samtidig gøre vejen mere sikker for gående og cyklister.

På den nordlige del fra rundkørslen ved Marielyst Strandvej og ned til Godthåbs Alle er der kombineret gå- og cykelsti adskilt fra kørebanen.

Det er ikke tilfældet på strækningen nedad mod Bøtøskoven.

De sidste dage har vejfolkene arbejdet med ny belægning og udbedring af kanterne på strækningen.

Derefter kommer så opstribningen til den nye vejrtype.

Vi har sat de øvrige steder ved 2 minus 1-vejs sænker hastigheder og øger opmærksomheden hos trafikanterne. Derfor blev vi nu på Ringvejen, siger Christian Refstrup, direktør for Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune.

Den nye asfalt på den gode tre kilometer lange strækning betales af kommunens almindelige asfaltbudget.

Den nye afskrivning koster cirka 300.000 kroner og finansierer puljen til trafiksikkerhed.

Asfaltarbejdet er altså i fuld gang og ventes færdigt mandag-tirsdag i den kommende uge. Derefter kommer de nye striber.

haga