Hvilke deklarationer gælder hvor?

PGF har 3 deklarationer:

Deklaration 1: Er den del der afgrænses af en rød og en hvid streg mod Bøtø Ringvej.

Deklaration 2: Er den del der afgrænses af en gul streg og en hvid streg der vender ind mod marken og en rød streg mod Stolt Henriksvej

Deklaration 3: Er den del der vender mod syd for den gule og lille røde streg mod den hvide streg mod Tidselvej og Bøtø Ringvej.

Dette er alene deklarationer og omfatter ikke servitutter og byrder som du/din rådgiver kan finde i tingbogen under servitutter og byrder.

Nedenfor kan du finde deklarationerne.

Pedersdal Grundejerforening

Deklarationer