Kære nye Medlem!

Velkommen

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer velkommen til Pedersdal Grundejerforening.

Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus og at I er parat til at værne om vores skønne område her på Marielyst. Foreningen dækker området vest for Bøtø Ringvej til Lævej og fra Pedersdal til Tidselvej og består af 627 matrikler (oprindelig 642 matrikler).

Extreme Sports Biking
Snowboarding
Grundejerforeningens Regler

Grundejerforeningen har 3 tinglyste deklarationer, som vi opfordrer jer til at læse. Beplantning er en væsentlig del af deklarationerne, som omhandler, at du ikke på din grund har beplantning og træer, som generer væsentligt i forhold til andre grundejere. Foreningen har følgelig bestyrelsesmedlemmer, som er behjælpelig med, at deklarationernes formål overholdes.

Pedersdal Grundejerforening

Kommunikation og Information Online

Vi opfordrer jer til at bruge denne hjemmeside, www.pgf.dk, som det primære sted for information og kommunikation. På hjemmesiden finder I navne og adresser på den nuværende bestyrelse, vores vedtægter og de tre tinglyste deklarationer. Desuden er hjemmesiden en central ressource for vigtige oplysninger som indkaldelser til generalforsamlinger, referater, regnskaber og andre relevante nyheder.

For direkte kontakt med bestyrelsen eller kassereren, især vedrørende spørgsmål som ændring i postadresse, ejerskifte eller kontingenter, benyt venligst vores fælles mailadresse: pedersdal2@pgf.dk. Vi anbefaler også brugen af Betalingsservice for at minimere miljøpåvirkning og tidsforbrug, da det meste af arbejdet i foreningen er ulønnet.

Ved siden af vores online tilstedeværelse har vi et fysisk “udhængsskab” placeret ved starten af Trevlekronevej, hvor I kan få overblik over aktuelle forhold. Selvom dette skab er en nyttig ressource, opdateres vores hjemmeside løbende og giver dermed den mest aktuelle information.

Til sidst opfordrer vi jer, hvis I ikke allerede har gjort det, til at sende jeres mailadresse og telefonnummer til pedersdal1@gmail.com. Vi forsikrer, at disse oplysninger behandles fortroligt og ikke vil blive offentliggjort i foreningens rundsendte mails.

Tak for at være en del af Pedersdal Grundejerforening.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen