Vand på grunde i Marielyst

Vand på grunde i Marielyst

21/02/2024

VAND PÅ MANGE GRUNDE PÅ MARIELYST

Til medlemmer af Pedersdal grundejerforening – Bestyrelsen har været lidt rundt i området, efter henvendelse fra flere grundejere.

Henvendelserne har drejet sig om afledning af vand fra egen grund, enten ved at pumpe vand fra grund til rabat eller til regnvandsbrønd, f.eks. pumpede en grundejer vand fra egen grund til rabat og vej, med det til følge, at naboens indkørsel blev fyldt med vand i 6 cm højde. Det er ikke bare ulovligt, men også dårlig stil at genere naboer med sin grunds vand.

Bestyrelsen skal hermed slå fast, at det er ulovligt og vil medføre en bøde fra Guldborgsund Kommune, Center for Natur og Miljø, når de blevet bekendt med det.

Det er nok en hændelse vi kommer til at se mere til i fremtiden, så derfor er der kun et at gøre, nemlig at vise rettidig omhu og få drænet sin grund af en professionel fagmand.
Herunder kan du se en kort konklusion, hvad det omfatter.

Konklusion

Omfangsdræn lægges hele vejen rundt om huset og leder vandet til kloakken.
Prisen for etablering af omfangsdræn varierer afhængigt af arbejdets omfang og kan koste min. mellem 15.000 – 35.000 kr. for en grund.
Det er vigtigt at kontakte en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet, da forsikringen kun dækker skader forårsaget af autoriserede fagfolk.
Du må ikke selv lægge dræn og etablere brønde til din kloak. Du skal have fat i en autoriseret kloakmester, der kan sørge for, at drænet bliver lagt med den korrekt hældning og at både sandfangsbrønd og pumpebrønd placeres som optimalt som muligt, tæt på din kloak.
Bliver omfangsdrænet ikke lagt med den korrekte hældning, så vandet kan løbe videre til brøndene, bliver drænrørene bare fyldt med vand, der ikke kan løbe fra via brøndene. Når de er fyldte, vil de ikke længere have nogen effekt.
Etablering af omfangsdræn kan være berettiget til håndværkerfradrag, men det er vigtigt at følge skattenministeriets krav og regler.

Kilde: Bolius m.v.

Seneste nyheder