Vi har behov for din hjælp

Vi har behov for din hjælp

13/01/2024

Registrer dig

Kære grundejere
I dag foregår al kommunikation mellem grundejer og Pedersdal
Grundejerforening elektronisk for nem, hurtig og sikker kommunikation. Vi har
en ny opdateret hjemmeside som er nem tilgængelig for alle samt
Facebookside for kommunikation mellem grundejere.
Når der mangler kontaktoplysninger ville bestyrelsen skulle sende et brev
med postvæsenet til grundejer, med dette blev fravalgt som en
generforsamlingsbeslutning for flere år tilbage. I stedet for blev det besluttet
at indkaldelser og referater i stedet for blev hængt op i udhængsskab (nu
bogskab)
Vi er 627 enheder i PGF, men der mangler ca. 150 husstande at registrerer
deres telefonnummer og e-mailadresse.
Bestyrelsen vil derfor appellere til, at alle indenfor 14 dage får registreret
deres manglende oplysninger via vores nye hjemmeside PGF.dk under
“Kontakt os – Opdatering af Ejendomsoplysninger”.
Grunden til, at vi beder alle som ikke har registreret sig, er bl.a. at på grund
af stigende vand, storme mv. samt at bestyrelsen har fokus på udhængende
grene som knækker i storm m.v. og rabatter bliver utilgængelige at gå på.
Så vær med til, at vi i vores grundejerforening har en ukompliceret skriftlig
adgang til hinanden som også kan benyttes i akut opstået situationer.
Ovenstående vil blive et forslag til vores nye vedtægter, så det er med til, at
lette administrationen og kommunikationen, at alle har sine opdaterede
kontaktoplysninger registreret.
På forhånd tak for hjælpen.
Bestyrelsen

Seneste nyheder