VIGTIG INFORMATION OM DIGET

VIGTIG INFORMATION OM DIGET

21/12/2023

Strandgrundejerforeningerne og Digelaget har den 17/12 haft møde om Stormen og digets erodering i forbindelse med stormen, dens konsekvenser og Digelagets beslutning om renovering af diget efter stormen.

Digelagets formand gav en grundig orientering om vores beredskab op til stormfloden og de tre beslutninger, de har truffet efterfølgende.

Orienteringen afstedkom ingen klapsalver. Men generelt var næsten alle enige om at der skal passes på vores værdier hernede, og vi gav da også udtryk for at vi er glade for at Digelaget handler hurtigt. 

Men der var også en vis tvivl og skepsis overfor Digelagets beslutninger – og ikke mindst, at de ikke har indkaldt til et åbent orienteringsmøde, hvor alle interesserede medlemmer (8.000) af Digelaget kan møde frem. 

DET SKER NU

Digelaget informerede at bestyrelsen havde besluttet at bruge 30 mio. kr., på sandfodring af en strækning på ca. 2,5 km ved hhv. Elkenøre og Gedesby, og at arbejdet skal påbegyndes inden første maj 2024 da der ligger en godkendelse fra kommunen på sandfodring fra sidst, som de kan benytte sig af.

Med 30 mio. kr. som skal lånes, da kassen er tom. vil det betyde at man skal betale ca. 2.3 – 2.5 mio. kr. i renter årligt i det første år + afdrag. Det vil betyde, at der vil blive en kontingents forhøjelse fra 2023 på 535 kr. til 1465 kr. i 2024.

Klimaforandringer vil føre til meget større skadesomkostninger fra stormflod i Danmark end tilfældet er i dag – og vi vil i fremtiden kun kunne forvente yderligere kontingentstigninger. Det Falsterske Dige er ejet af lodsejerne og der er ingen andre steder at hente penge til digesikring end hos lodsejerne.

Det skal også noteres, at i foråret 2023 sandfodrede Digelaget for 10 mio. kr., de samme 2 strækninger nord og syd for Marielyst på ca. 1500 og 1200 meter. Det har selvfølgelig haft en beskyttende virkning i forbindelse med stormen, men nu ligger alt sandet igen ude i havet. Det falsterske dige er desuden også 17 km langt og det er jo det meste af diget der blev ramt under stormen.

Grundlaget for den nye beslutning om sandfodring igen er, at der ikke er nogen garanti for at diget med den nuværende stand vil kunne holde til endnu en storm som den vi lige har haft. 

Digelaget har haft sandfodringen i udbud, men der er kun kommet et tilbud, og det har de valgt at takke ja til pga. tidspresset. Digelagets bestyrelse er enerådig og har beslutningsmyndighed, pga de gældende vedtægter så de kan reelt gøre hvad de vil.

Digelaget arbejder ud fra 3 step.

  1. 1.Nødberedskab bestyrelsen har indkøbt 800 styk bigbags for ca. 300.000 kr.
  2. 2.Sandfodring 30 mio. kr.
  3. 3.Sætte gang i undersøgelse og analyse af fremtidig løsning evt. hård kystbeskyttelse 200 – 400 mio. kr.

Vi er ca. 8.000 betalende lodsejere, og så kan man jo bare begynde at regne på løsningerne.

Strandgrundejerforeningerne gav udtryk for ønsket om bedre kommunikation fra digelaget, og har presset på for at få gennemført et stormøde med digelagets lodsejere i januar 2024, da det ser ud til at digelaget har besluttet at bruge 30 mio. kr. på sandfodring.

PEDERSDAL GRUNDEJERFORENING

OPFORDRE ALLE VORES

MEDLEMMER TIL AT MØDE OP TIL

STORMØDE I DIGELAGET

Digelaget har booket Væggerløse Hallen

 til lørdag den 27. januar 2024 kl. 10:00

På mødet giver Digelaget indledningsvist en orientering – og vil også besvare spørgsmål. Herefter er ordet frit.

Vil i have medindflydelse på Digelagets beslutninger, så opfordre vi til, at i møder op og stiller jeres spørgsmål direkte til Digelaget. 

HUSK DET FALSTERSKE DIGE, ER OGSÅ DIT DIGE OG DIN SIKKERHED

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png

Seneste nyheder